Neues Rolling Board in der Lastenstraße

PSG Rolling Board Lastenstraße 33 Seite 1

PSG Rolling Board Lastenstraße 33 Seite 2

Die PSG freut sich über das neue Rolling Board in Klagenfurt (Lastenstraße 33)